Общи условия - Bgwins

Твоите BWP
Отиване към съдържанието

Главно меню:

1. Конкурси и участие

За да участвате в който и да е конкурс
на Bgwins.com, не е необходимо да сте регистриран потребител. Достатъчно е само да кликнете върху "участвай" и да попълните коректно формата за участие. Задължително е да попълните формата на български език, със съответстващата му кирилица. Писмените материали, с които участвате също трябва да бъдат на български, освен ако изрично не е упоменат чужд език в условията на конкурса. Чуждите думи се позволяват като изключение само в контекст, който ще бъде разбран от аудиторията. За да бъде отразено вашето участие, трябва да сте спазили общите условия на Bgwins.com и съответните условия на конкурса, в който участвате. Bgwins.com не толерира груб език, материали с порно или друго неподходящо съдържание и всичко, което счете за неуважително към аудиторията. Такива неща няма да вземат участие в рамките на сайта.
Всеки конкурс има срок за участие. Този срок ще виждате публикуван заедно с информацията за самия
т конкурс. Ако конкурсът се състои в два или повече етапи, то срокът ще важи за съответният етап, като  във всеки следващ етап могат да участват само участниците, преминали успешно предишния.  В един конкурс могат да участват не по - малко от 4 участници, като няма ограничение за максимален брой. Изключение е възможно да бъде допуснато само за конкурсите на нашите рекламодатели, защото те имат правото да определят правилата на създаденият за тях конкурс. Конкурс, в който се съберат по - малко от 4 участници, ще бъде спрян. По преценка на екипа, е възможно да бъде удължен или пуснат повторно след време, за което участниците ще бъдат осведомени.
Конкурси могат да бъдат повтаряни в случай на интерес към тях. Участниците от предишните имат право да участват единствено с работите, с които не са спечелили в предишното издание на конкурса или с новосъздадени такива.

Участие може да бъде отхвърлено от Bgwins.com. Най - вероятните причини за това са:
1. Попълнена некоректно форма.
2. Информация с неподходящо съдържание.
3. Участие преди/след посочения срок на конкурса.
4. Прекъсване на конкурса поради недостиг на участници.

Възнагражденията за конкурсите са по специално създадена за целта система на Bgwins.com - BWP (BgWinsPoints). Тези BWP имат стойност само в рамките на Bgwins.com и никъде другаде, за това придобиването на продукти/услуги срещу BWP е възможно само чрез Bgwins.com.

Повече за BWP системата можете да прочетете по - долу.

Bgwins.com притежава правата върху идеите и заданията на всички предоставени материали.

2. Условия за победа

Това, което отличава Bgwins.com от останалите сайтове е, че се определя като "
първият онлайн риалити проект" и като такъв е съвсем далеч от масовите "кажете на приятели за нас". Победата тук зависи от жури, освен от гласовете на потребителите. Потребителският вот е 50%, а другите 50% в крайното оценяване идват от средната оценка от оценките на всички членове на журито.

Победителите могат да бъдат един или повече, в зависимост от описаните в конкурсите условия. В случай на награждаване по класиране, ако има равенство в класирането, съответните BWP се разпределят по равно на равните победители. Ако не се получава цяло число, се делят от най - близкото. Така например, ако победителите в конкурс с награда от 20 BWP са трима, то най - близкото число е 21, за това всеки от тримата победители ще получи по 7 BWP.
Ако в конкурс
с награда 10 BWP има двама победители, те ще получат по 5 BWP. Ако са трима ще получат по 3 BWP и т.н.
Информацията за вашите BWP
можете да получавате след регистрация и вход в системата.

Bgwins.com допуска анонимност при участие в конкурсите, но не и анонимни победители. Анонимността при участие в конкурс се допуска единствено като възможност за избягване на евентуална дискриминиация или други фактори, които могат да влияят на преценката на журито и потребителите.
Материалите на победителите се публикуват в раздела "Победители" с техните истински имена като техни автори, за това отговорността в случай на нарушение на закон
ите и всякакви злоупотреби от тяхна страна се поема изцяло от тях. Bgwins.com не носи отговорност в тези случаи.

3. Жури

Журито на всеки конкурс се състои от
4 души - 1 от екипа на Bgwins.com и 3 одобрени от кандидатствалите за жури. След като срокът за участие в конкурса приключи, започва срокът за оценяването на журито. Този срок се определя от Bgwins.com спрямо броя участници в конкурса. Функцията на журито е да даде своя оценка с кратка рецензия и/или обосновка за всеки от участниците. Тези оценки и обосновки се публикуват при информацията на съответните участници. В случай, че член на журито не спази сроковете и условията, той не получава BWP и бива заменен с друг чрез преразглеждане на кандидатурите.

3.1 Кандидатстване за жури.

Кандидатурите за жури се приемат от момента на публикацията на конкретният конкурс, независимо от датата за началото му, до посоченият краен срок за участие. Те се разглеждат и одобряват от Bgwins.com. Подбират се 3 от тях на базата на преценката на екипа. Екипът се свързва с одобрените кандидати чрез имейла, който са посочили в кандидатурата. Те се занимават с разглеждането на конкурсните работи и тяхното оценяване. Една кандидатура важи само за определеният конкурс. Ако кандидатът има желание да кандидатства за жури и на други конкурси, може да изпрати различни кандидатури за всеки желан конкурс. Одобрените кандидати получават имейл, в който се съдържа необходимата за работата им информация.

3.2 Работа на жури

След като кандидатът за жури получи имейл за одобрение, неговото членство се отбелязва в информацията за конкурса. Той поема функцията си на жури от деня след крайния срок за участие в конкурса, като се ангажира да:
- преглежда внимателно работата на всеки от участниците;
- сравнява всички работи по зададените в конкурса критерии и по собствена преценка;
- описва впечатленията, критиките и/или похвалите си за всяка от работите;
- поставя оценка от 1(най - ниска) до 5(най - висока) за всяка от работите, като има възможност да поставя и десети. Ако условията на конкурса изискват оценяване с повече и/или различни оценки, поставя колкото и каквито се изискват;
- изпраща записките и оценките си чрез предоставената форма.
Ангажиментите на журито се изчерпват тогава, когато изпратените от тях данни за оценяване се счетат за коректни
. Ако бъде открита нередност в тях, по преценка на екипа може да бъде поискана поправка от журито, да се направи такава от екипа, или журито да бъде отстранено от конкурса.

3.3 Възнаграждение на жури

Журито получава възнаграждение за работата си в
BWP. Възнаграждението на журито се упоменава в условията на конкурсите. Срокът за оценяване се обявява от Bgwins.com след приключването на участията в конкурса.

4. Оценяване

Журито поставя оценка на всеки участник в конкурса, като задължително се обосновава. Тази оценка е от 1 до 5, като 1 е най - ниската, а 5 е най - високата оценка.
Крайната оценка се оформя 50% от потребителски вот и 50% от крайните оценки на членовете на журито.

5. Награди

Наградите на Bgwins.com
могат да се получават в замяна на BWP. След като потребителят събере определен брой BWP от победи, оценяване или други заслуги, той може да поръча награда със същата стойност от менюто на Bgwins.com с награди.
Важно: Наградите се п
олучават срещу представен документ за самоличност (или друг вид гаранция, че лицето е едно и също), за това е важно когато се регистрирате и/или се записвате за участия да го правите с истинските си данни. При несъответствие е невъзможно да получите наградата си. Несъответствието между данните ви за участие и данните за регистрация също ще Ви лиши от награда.

6. BWP

BWP (BgWinsPoints) e системата за възнаграждение в Bgwins.com. Тя създава перспектива и свобода на избора. Така Bgwins.com дава на потребителите възможността за получаване на награди от по - широк ценови интервал, както и им позволява да изберат една по - голяма, а вероятно и по - необходима награда за повече победи или работа по оценяване. Чрез BWP системата става възможно и да се получат няколко по - малки награди, които не влизат в абсолютно еднаква ценова стойност. Немалко предимство на BWP системата е и възможността потребителят да получи своята награда след период време, когато менюто с награди може да предложи по - различен или разнообразен асортимент.

6.1 Придобиване на
BWP

BWP могат да се придобиват единствено срещу заслуги в Bgwins.com. Победи в конкурси, оценяване като жури, титли и други определени заслуги се възнаграждават с BWP, които потребителите могат да разменят за награда от менюто на Bgwins.com. Ако потребителят има заслуги, възнаградени с BWP, той може да се информира за техния брой чрез регистрация и/или вход в Bgwins.com.

6.2 Използване на
BWP

Употребата на
BWP е възможна само в рамките на Bgwins.com. Потребителят не може да използва BWP в други сайтове, нито да ги продава. Потребителят няма право да преотстъпва и предоставя свои BWP на други потребители. Наградите, получени чрез BWP не могат да се връщат или заменят. Bgwins.com не е техен търговец, нито производител и не носи отговорност ако качеството или вида им не съответства на очакванията на получателя.

Обърнете внимание
, че заслугите и съответно добавянето на BWP не става автоматично, тъй като зависи от реални условия и хора. Съответно и регистрациите и поръчките на продукти с BWP преминават през реална проверка, при която използваните BWP не се отнемат веднага. С тях се работи на принципа на банкови сметки. Когато си купувате нещо онлайн и плащате по банков път, ако след покупката банковата Ви сметка не е намаляла веднага, това не означава, че ще получите покупката си безплатно.

6.3 Загуба на
BWP

BWP не се губят, освен в случаи на некоректни взаимоотношения между потребителят и Bgwins.com.

7. Регистрация в Bgwins.com

Регистрацията в
Bgwins.com се осъществява автоматично и доброволно и служи единствено за яснота на потребителят относно неговите заслуги и събраните чрез тях BWP. Ако нямате заслуги, но сте регистриран потребител, ще виждате информация единствено за името си. Регистрацията не дава на потребителят никакви специални права, освен достъп до личните си данни. Регистрацията НЕ е абонамент за известия, новини и каквито и да е привилегии и/или ангажименти.

7.1 Лична информация

Предоставената на
Bgwins.com лична информация за потребителите е конфиденциална и се използва единствено в рамките на взаимоотношенията между потребителят и Bgwins.com. Изключение е възможно единствено ако законът го изисква.

7.2
Информация за заслуги в Bgwins.com

Заслугите на потребителите зависят от техните победи, функции на жури, титли и други заслуги, за това се определят в реално време от реални хора и не се отчитат автоматично.
Bgwins не се ангажира с точен срок, в който потребителят ще вижда информацията за заслугите си.

8.

9. Възрастови ограничения.

Bgwins.com позволява участието на деца и непълнолетни в конкурсите. Участниците, които нямат навършени 18г, но имат документ за самоличност, могат да използват BWP. Тези, които нямат такива могат да използват BWP само чрез родител.

Bgwins.com си запазва правото да променя и/или допълва настоящите условия и правила когато счете за необходимо.

 
 
 
Търсене

Искам да получавам email известия:

Translate Bgwins using Google Translator:

Назад към съдържанието | Назад към главното меню